Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektrotehnika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku
  • Predavatelj: Mateja Simončič Tomič
  • Vrsta roka: Tretji redni (22322)
  • Datum roka: 15. 9. 2022

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100400002 
    2 12100400022