Seznam prijavljenih na izpitni rok


Mehatronika-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Komunikacijske tehnologije in storitve
  • Predavatelj: Jure Petric, mag. inž. el.
  • Vrsta roka: Drugi izredni (22303)
  • Datum roka: 5. 9. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.