Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Okoljsko naravoslovje 2
  • Predavatelj: mag. Valentina Mavrič Klenovšek, prof.
  • Vrsta roka: Drugi izredni (22273)
  • Datum roka: 13. 9. 2022

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100151389Ni plačila!