Seznam prijavljenih na izpitni rok


Mehatronika-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Sistemi mehatronike 1
  • Predavatelj: mag. Matej KAMIN, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Drugi izredni (22266)
  • Datum roka: 6. 9. 2022

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100220031