Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektrotehnika-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Elektronski elementi in vezja 1
  • Predavatelj: mag. Matej KAMIN, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Tretji redni (22242)
  • Datum roka: 8. 9. 2022

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100400040 
    2 12100400041