Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektrotehnika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Meritve 1
  • Predavatelj: Renato MAHNIČ, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Tretji redni (22137)
  • Datum roka: 21. 9. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.