Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Praktično izobraževanje 2 (M3...M15)
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (21703)
  • Datum roka: 18. 11. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.