Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (21640)
  • Datum roka: 25. 11. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.