Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Urejanje podeželja in varstvo narave (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Iztok Kovačič, univ.dipl. inž. arh.
  • Vrsta roka: Prvi redni (21375)
  • Datum roka: 12. 5. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.