Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Zimska služba (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Drugi redni (21374)
  • Datum roka: 21. 3. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.