Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Drugi redni (21372)
  • Datum roka: 17. 1. 2022

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100151843