Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

 • Študijsko leto: 2021/2022
 • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
 • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
 • Vrsta roka: Prvi redni (21371)
 • Datum roka: 3. 1. 2022

 • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
  1 12100151810 
  2 12100151825 
  3 12100151856 
  4 12100151858 
  5 12100151860