Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Tehnično risanje in dokumentacija
  • Predavatelj: mag. Samo Jakljič, univ. dipl. inž. geod.
  • Vrsta roka: Drugi redni (21368)
  • Datum roka: 3. 5. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.