Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Poslovno sporazumevanje in vodenje
  • Predavatelj: Martina JUDEŽ, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Drugi redni (21366)
  • Datum roka: 25. 3. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.