Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Okoljsko naravoslovje 1
  • Predavatelj: Goran MAKAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Drugi redni (21362)
  • Datum roka: 7. 1. 2022

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.