Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Logistika notranjega transporta in skladiščenja
  • Predavatelj: Dijana IVIĆ, univ.dipl. inž. prometa
  • Vrsta roka: Prvi redni (20535)
  • Datum roka: 5. 1. 2021

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100160594