Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Tarifni sistem in kalkulacije
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi redni (20530)
  • Datum roka: 15. 3. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.