Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Logistični sistemi
  • Predavatelj: Mag. Marino MEDEOT, univ. dipl. inž. prom.
  • Vrsta roka: Prvi redni (20502)
  • Datum roka: 17. 3. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.