Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Projektiranje
  • Predavatelj: dr. Mitja VEBER, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Drugi redni (20452)
  • Datum roka: 30. 3. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.