Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Izvršilni sistemi
  • Predavatelj: Drago SIMONČIČ, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20434)
  • Datum roka: 3. 12. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.