Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Komunalna energetika
  • Predavatelj: Goran MAKAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Drugi redni (20433)
  • Datum roka: 3. 5. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.