Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Urbanizem
  • Predavatelj: dr. Iztok Kovačič, univ.dipl. inž. arh.
  • Vrsta roka: Drugi redni (20429)
  • Datum roka: 1. 6. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.