Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Oskrba z vodo
  • Predavatelj: Goran MAKAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Drugi redni (20415)
  • Datum roka: 16. 6. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.