Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
  • Predavatelj: Damjan Balabanič
  • Vrsta roka: Prvi redni (20412)
  • Datum roka: 25. 2. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.