Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Računalništvo in informatika
  • Predavatelj: Tomaž FERBEŽAR, univ. dipl. inž. el., Aleš CVELBAR, dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Drugi redni (20347)
  • Datum roka: 19. 1. 2021

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.