Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Murska Sobota

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Elektrotehnika (izbirni)
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20339)
  • Datum roka: 9. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.