Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Tehnologija in organizacija transporta
  • Predavatelj: Mag. Marino MEDEOT, univ. dipl. inž. prom.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20328)
  • Datum roka: 16. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.