Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Praktično izobraževanje 2 (M3...M7)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Drugi izredni (20311)
  • Datum roka: 25. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.