Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Elektrotehnika (izbirni)
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20267)
  • Datum roka: 16. 11. 2020

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100042666Ni plačila!