Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Avtomatizacija in robotika
  • Predavatelj: Drago SIMONČIČ, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20265)
  • Datum roka: 1. 12. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.