Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Električne meritve
  • Predavatelj: Renato MAHNIČ, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20215)
  • Datum roka: 12. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.