Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Lesna gradnja
  • Predavatelj: Janez PUCELJ, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20206)
  • Datum roka: 17. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.