Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Urbanizem
  • Predavatelj: dr. Iztok Kovačič, univ.dipl. inž. arh.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20201)
  • Datum roka: 13. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.