Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Ekonomika podjetja
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20194)
  • Datum roka: 23. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.