Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Oblikovanje in konstruiranje pohištva
  • Predavatelj: Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20192)
  • Datum roka: 2. 12. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.