Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Ekonomika podjetja
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20178)
  • Datum roka: 30. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.