Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Računalniško vodeni procesi
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20176)
  • Datum roka: 23. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.