Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Prenosna elektronika
  • Predavatelj: Bojan LUKAN, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20174)
  • Datum roka: 1. 12. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.