Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Poslovno sporazumevanje in vodenje
  • Predavatelj: Martina JUDEŽ, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20172)
  • Datum roka: 17. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.