Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Okoljsko naravoslovje 1
  • Predavatelj: Goran MAKAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20169)
  • Datum roka: 16. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.