Seznam prijavljenih na izpitni rok


Mehatronika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Praktično izobraževanje 1
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20160)
  • Datum roka: 30. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.