Seznam prijavljenih na izpitni rok


Mehatronika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku
  • Predavatelj: Mateja Simončič Tomič
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20159)
  • Datum roka: 10. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.