Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu
  • Predavatelj: Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20157)
  • Datum roka: 25. 11. 2020

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100130247