Seznam prijavljenih na izpitni rok


Informatika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
  • Predavatelj: Tomaž FERBEŽAR, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20138)
  • Datum roka: 16. 11. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.