Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Sistemi vodenja procesov
  • Predavatelj: mag. Matej KAMIN, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20131)
  • Datum roka: 2. 12. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.