Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Urejanje podeželja in varstvo narave (izbirni)
  • Predavatelj: Petra Ereš Malus, univ. dipl. arh. pok. arh
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19370)
  • Datum roka: 19. 12. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.