Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

 • Študijsko leto: 2019/2020
 • Predmet: Ekonomika podjetja in podjetništvo (izbirni)
 • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
 • Vrsta roka: Prvi redni (19338)
 • Datum roka: 10. 1. 2020

 • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
  1 12100151648 
  2 12100151776 
  3 12100151780