Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Snovanje in konstruiranje orodij
  • Predavatelj: Jožef PUCIHAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19336)
  • Datum roka: 15. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.