Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Gospodarjenje z odpadki
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19322)
  • Datum roka: 7. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.