Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku
  • Predavatelj: Alexia ROSSI, univ. dipl. fr.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19318)
  • Datum roka: 7. 1. 2020

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100043856